Razmatranje prema susjedima: Čistači u stubištu

Ne uzimajući u obzir susjede, stavite sredstva za čišćenje u ulazni dio stubišta. U našoj kući čišćenje stepenica je podijeljeno tako da je potrebno očistiti u prizemlju do ulaznih vrata i podrumskih stepenica. Stepenice gore prema njima i hodnik pred njihovim vratima. Sada se EC posjećuje mnogo češće od gornjih katova, barem onaj dio ulaznih vrata do stuba.

Tada sam kupio Sauberläufer i smjestio se između ulaznih vrata i stuba. Tako svi mogu biti u 2 koraka na stepenicama, bez izravnog dodira sa tlom. Stupajte sada zimi u svu prljavštinu, koja ulazi u neku čistu, dokazala je takvo sredstvo za čišćenje i ublažila odnos sa susjedima u EZ-u.

Objašnjenje dva koraka: Na vanjsku stranu vrata stupate obrubljeni gumenim prostirkom na koji ste već spustili prvu prljavštinu, a odatle sljedećim korakom na Sauber trkaču.

Words at War: Headquarters Budapest / Nazis Go Underground / Simone | Svibanj 2021