Obratite pažnju na kondenzaciju u ambalaži u supermarketu

Za hranu umotanu u foliju pazite da u unutrašnjosti ambalaže nema kondenzacije, jer je to siguran znak da temperatura skladištenja proizvoda nije bila konstantna (što bi trebala biti).

To može dovesti do brzog plijesni, iako bi proizvod još uvijek trebao biti jestiv.

Uvijek provjerite da li je za zamrzavanje došlo do oštećenja ambalaže, jer i tamo zamrzivač nema kondenza!

Pogledajte pakirano voće i povrće u supermarketu odozdo kao često vlaga i plijesan.

ISUŠIVANJE VLAGE - profesionalnim mašinama velikog kapaciteta | Lipanj 2024